Potkaní úterky / Rat Tuesdays

06.02.2010 11:40

Potkaní svátek  

Po celá tisíciletí byli krysy a potkani považováni za odporná zvířata a přenašeče nebezpečných chorob. Proto byli a jsou po celém světě hubeni jako škodlivá havěť, především pomocí jedů. Ten, kdo se však potkanem blíže zabývá, zjistí, že potkani jsou nejen velice inteligentní a přizpůsobiví, nýbrž že jsou i milými domácími zvířaty a mazlíčky. Potkan, který je chován jako domácí zvíře, a se kterým se zachází laskavě, projevuje vůči „svému" člověku důvěru a ukazuje při tom překvapivé způsoby chování. V Anglii byl dokonce před nedávném založen „Klub přátel potkanů" a anglická organizace na ochranu zvířat „Animus" vyhlásila v roce 1990 každé druhé úterý v únoru „Úterým potkanů". 

Zdroj : https://www.cubina.wz.cz/
 Rat holiday

For millennia they were rats treated as nasty dangerous animals and vector diseases. Therefore were and are destroyed around the world as harmful creatures, especially using poisons. Those who are not engaged in further rat, found that rats are not only very intelligent and adaptable, but that are nice pets and pets. Rat, which is kept as a pet, and which are treated kindly, he has proven to "his" confidence man, pointing to the surprising behavior. In England, even before the recent establishment of "Club of Friends of rats" and British animal protection organization" Animus" announced in 1990, every second Tuesday in February "Tuesday rats".

Source : https://www.cubina.wz.cz/

 

Zpět

Vyhledávání

Celý obsah je chráněn dle autorského zákona a jakékoli použití bez svolení majitele a provozovatele může být v rozporu s tímto zákonem.